Digital Marketing Live!

Positief verrassen binnen de personalisatie-paradox

30 minutes
Bart Santing OHRA

In deze sessie wordt het publiek meegenomen in de personalisatie-paradox en de uitdagingen die (grote) verscheidenheid in een klantenbestand met zich meebrengt.

Vanuit kansen die GPT lijkt te bieden, verkent OHRA doorlopend mogelijkheden die daardoor ontstaan en definiëren ze nieuwe grenzen die borgen dat ze hun klanten behandelen zoals ze zelf behandeld willen worden. Dit vraagt van OHRA dat ze de behoeften van verschillende klanten kunnen onderscheiden, zonder daarbij te persoonlijk te worden.

Deze uitgangspunten staan soms op gespannen voet met hun marketingactiviteiten. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je bestaande klanten een relevant aanbod doet op het juiste moment en dit met een persoonlijke, aansprekende boodschap brengt?  En hoe kun je nieuwe technologie, zoals Generatieve AI (GPT), op een veilige en nuttige manier inzetten om te helpen bij deze uitdaging?

Bart Santing

Bart Santing

OHRA

Bart is data scientist bij OHRA. Hij wordt gedreven door zijn eigen nieuwsgierigheid en krijgt veel energie vanuit samenwerking met anderen.