Digital Marketing Live!

Hoe doorbreek je mythes die je tegenhouden om te gaan experimenteren?

30 minutes
Lucas Vos RTL Nederland

Iedereen zegt dat je moet gaan A/B testen of experimenteren. Bij weinig mensen lukt dat ook goed in de praktijk, hoe komt dat nou?

Als je zelf met experimenten aan de slag wil in je organisatie, kun je tegen een aantal mythes aanlopen die dat in de weg staan. Lucas neemt je mee met welke mythes dat zijn en hoe je daar het beste mee om kan gaan. Dit doet hij aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Lucas Vos

Lucas Vos

RTL Nederland

Lucas Vos is een Senior Conversion Specialist met meer dan 11 jaar ervaring, met name in de media. Hij werkt sinds 2019 bij RTL Nederland en heeft sinds die tijd een experimenteercultuur van de grond af aan opgebouwd. Door zijn constante focus op een goed experimenteerproces is het aantal experimenten hard gegroeid, is het team flink uitgebreid en zijn er meerdere teams bij RTL gestart met experimenteren. Deze ontwikkelingen hebben ook geleid tot het winnen van een Dutch CRO award in 2021 en de nominaties voor de Experimentation Culture Awards.