Digital Marketing Live!

Rodger Werkhoven

Rodger Werkhoven

OpenAI Talks!

Werkhoven heeft al 30 jaar ervaring in de Nederlandse creatieve industrie als begin 2024 LinkedIn Rodger Werkhoven erkent als 1 van hun Official Voices in Artificial Intelligence. 2022 Werd Werkhoven door OpenAI uitgenodigd om deel te nemen aan een experiment om OpenAI’s developers bij te staan in de ontwikkeling van DALL•E 2 en later ChatGPT Multi Modal met DALL•E 3 integratie. Vandaag de dag wordt Werkhoven veel gevraagd als keynote-speaker, om op grote AI-congressen wereldwijd, zijn multimediale presentaties te geven over de impact van GenAI op zowel samenlevingen als industrieën.