Digital Marketing Live!

Start met het organiseren van je data middels een Datawarehouse!

10:40 25 minutes roundtable Roundtable 7

De technologische innovatie blijft voortduren en wordt zelfs steeds intensiever en daarmee ook de mogelijkheden voor de mens. Uiteindelijk gaat het niet om de technologie of de data, maar om de toepassing bijvoorbeeld gemak of voordeel. Online bezoekers willen steeds beter geïnformeerd worden, meer keuzevrijheid hebben en snel en autonoom kunnen beslissen. De individuele verwachtingen worden steeds belangrijker. Met Data Driven Digital Marketing zijn deze verwachtingen te herkennen en in te vullen.

Ontwikkelingen zoals cookieless marketing en het toenemende aanbod aan marketing (data) tools zorgen ervoor dat we scherper zullen moeten gaan kijken naar het juist organiseren van onze eigen data. Niet alleen om data gedreven marketing te kunnen blijven bewerkstelligen maar ook om ervoor te zorgen dat er gewerkt wordt met één single source of truth. Daarnaast wordt er veel gesproken over de toegevoegde waarde van Artificial Intelligence en Machine Learning, maar heb je goed georganiseerde data nodig om hier de vruchten van te plukken.

Onze specialisten staan stil bij het belang van een juiste data integratie en de stappen die er nodig zijn om tot een Datawarehouse te komen. Tevens laten ze middels een demo zien hoe je in de praktijk aan de slag kunt gaan met Google Marketing Cloud en Microsoft Azure.

Gelijktijdige sessies