Digital Marketing Live!

Start met het organiseren van je data middels een Datawarehouse!

10:40 25 minutes roundtable Roundtable 7
Jan-Jelle de Wit OrangeValleyDirk van Sijpveld OrangeValley

De technologische innovatie blijft voortduren en wordt zelfs steeds intensiever en daarmee ook de mogelijkheden voor de mens. Uiteindelijk gaat het niet om de technologie of de data, maar om de toepassing bijvoorbeeld gemak of voordeel. Online bezoekers willen steeds beter geïnformeerd worden, meer keuzevrijheid hebben en snel en autonoom kunnen beslissen. De individuele verwachtingen worden steeds belangrijker. Met Data Driven Digital Marketing zijn deze verwachtingen te herkennen en in te vullen.

Ontwikkelingen zoals cookieless marketing en het toenemende aanbod aan marketing (data) tools zorgen ervoor dat we scherper zullen moeten gaan kijken naar het juist organiseren van onze eigen data. Niet alleen om data gedreven marketing te kunnen blijven bewerkstelligen maar ook om ervoor te zorgen dat er gewerkt wordt met één single source of truth. Daarnaast wordt er veel gesproken over de toegevoegde waarde van Artificial Intelligence en Machine Learning, maar heb je goed georganiseerde data nodig om hier de vruchten van te plukken.

Onze specialisten staan stil bij het belang van een juiste data integratie en de stappen die er nodig zijn om tot een Datawarehouse te komen. Tevens laten ze middels een demo zien hoe je in de praktijk aan de slag kunt gaan met Google Marketing Cloud en Microsoft Azure.

Jan-Jelle de Wit

Jan-Jelle de Wit

OrangeValley

OrangeValley is een data driven digital marketing agency. We zijn al 15 jaar actief, waarbij we als onafhankelijk bureau menig award en nominaties hebben gewonnen. Zo staan we al jaren hoog genoteerd in meerdere rubrieken van de Emerce100, vervullen we een actieve rol binnen de brancheorganisatie en prijzen de lezers van MT/Sprout eind ons als een van de leidende digital marketing bureaus.

BlueWaveDigital is vanaf februari 2022 de groepsnaam achter de agencies OrangeValley, Copper IM, BlueElevation, MetaDimensions, Brooklyn Media & Technology en OrangeValley Professionals. Door deze combinatie ontstaat een groep met brede expertise en “digital first” vakmanschap van circa 80 medewerkers met meer dan 15 jaar ervaring, bij een veelheid van opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Een onafhankelijke agency groep met een breed pallet aan producten en diensten en ervaring in vele branches.

Dirk van Sijpveld

Dirk van Sijpveld

OrangeValley

OrangeValley is een data driven digital marketing agency. We zijn al 15 jaar actief, waarbij we als onafhankelijk bureau menig award en nominaties hebben gewonnen. Zo staan we al jaren hoog genoteerd in meerdere rubrieken van de Emerce100, vervullen we een actieve rol binnen de brancheorganisatie en prijzen de lezers van MT/Sprout eind ons als een van de leidende digital marketing bureaus.

BlueWaveDigital is vanaf februari 2022 de groepsnaam achter de agencies OrangeValley, Copper IM, BlueElevation, MetaDimensions, Brooklyn Media & Technology en OrangeValley Professionals. Door deze combinatie ontstaat een groep met brede expertise en “digital first” vakmanschap van circa 80 medewerkers met meer dan 15 jaar ervaring, bij een veelheid van opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Een onafhankelijke agency groep met een breed pallet aan producten en diensten en ervaring in vele branches.

Gelijktijdige sessies